انواع پکیج دیواری

تقسیم بندی پکیج دیوای از نظر تعداد مبدل:   1_پکیج تک مبدله (دو منظوره): مبدل اصلی دارای  چهار انشعاب میباشد که هم اب گرم مصرفی را فراهم میکند و هم گرمای لازم برای رادیات ها را فراهم میسازد.   2_پکیج دو مبدله: مبدل اصلی دارای دو عدد انشعاب میباشد که توسط مجموعه کیت سه راهه…