چه زمانی مدار مکانیکی سیستم تبرید را شستشو میدهیم:

1-هنگامی که کمپرسور یا لوله مویی یا کندانسور یا اواپراتور تعویض میشود

2-زمانی که مبرد کامل از مدار به دلیل نشتی خارج شده و زمان طولانی از این قضیه گذشته باشد و احتمال نفوذ رطوبت وجود دارد

3-وقتی که میخواهیم مبرد جدید جای گزین مبرد قبل شود

 

مواد شستشو دهنده چیست؟

ازت(نیتروژن) بهترین مواد شستشو دهنده سیکل های برودتی میباشد

بعضی از تعمیر کاران از محلول توزن استفاده میکنند که به دلیل وجود رطوبت در ان توصیه نمیشود

 

مراحل انجام شستشوی سیکل:

1-کمپرسور معمولا شستشو نمیدهیم مگر در موارد خاص

2-برای سشتشوی اواپراتور یک رابط (شیر سوزنی) از طرف لوله مویی به ان جوش میدهیم و کپسول ازت را به وسیله شیلنگ مخصوص به ان متصل میکنیم

3-سپس به مدت 6 ثانیه شیر کپسول ازت را باز میکنیم.این عمل را چند بار تکرار میکنیم تا رطوبت و روغن موجود از طریق لوله مکش خارج شود

4-برای شستشوی کندانسور شیر سوزنی را به خروجی کندانسور وصل میکنیم(چون فیلتر در خروجی کندانسور است) سپس کپسول ازت را به وسیله شیلنگ مخصوص به ان متصل میکنیم ومراحل قبل را تکرار میکنیم

5-بعد از اتمام شستشوی سیکل تمام اتصالات موجود را توسط سیم جوش نقره دوباره متصل میکنیم

6-و برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که سیکل نشتی ندارد ان را توسط گاز ازت تحت فشار200psi به مدت 1 ساعت قرار میدهیم.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment