استپ موتور یا شیرهای انبساط الکترونیکی(EEV):

 

EEV مخفف electric expansion valve میباشد که در سیستم های اینورتری بیشتر کاربرد دارد و عملکرد ان بر اساس میزان دمای هوای تنظیمی توسط ریموت به برد و اطلاعات برگشتی از سنسورهای پنل داخلی و یونیت بیرونی به برد بیرونی و فرکانس های کمپرسور میباشد که در نتیجه کنترل دقیق تری از مقدار دبی عبوری مبرد و ایجاد افت فشار در مبرد را انجام میدهد

این شیرنوعی شیر موتوریه پله ای است که در استپ موتور یک موتور باعث باز وبسته شدن شیر میشود.موتورهای امروزی هنگام روشن شدن گردش مستمر وبدون استاپی دارند.با هر سیگنالی که از سمت برد به انها منتقل میشود بخشی از یک دور کامل توسط موتور طی میشود.به هر بخشی از دور که توسط موتور انجام میشود یه استپ میگوییم.

استپ موتور هنگام وصل شدن جریان کمانی از دور کامل را طی میکنند ومی ایستند و با بکار افتادن دوباره،کمان دیگری از دور کامل طی میشود برخلاف موتور های معمولی که از وقتی جریان برق به انها متصل میشود شروع به گردش میکند و ادامه دار میباشند.

عملکرد eev به این صورت میباشد که دستگاه روشن میشود سوزن eev کامل بسته میشود و سپس به طور کامل باز میشود.علت این امر این میباشد که برد الکتریکی از وضعیت قرار گیری سوزنeev اطلاع پیدا میکند و افت فشار و دبی مبرد را کنترل میکند.

استپ موتورهای مورد استفاده در EEV دارای 500 تا 63000 استپ میباشد که میتوانند کنترل دقیقی از دبی و فشار مبرد عبوری از اواپراتور را داشته باشند.

LEV  مخفف linear expansion valve  میباشد که براساس ظرفیت پنل مقدار دبی عبوری مبرد از خود را کنترل میکند و از برد بیرونی تغذیه میشود که سوزن ان در جهت عقربه ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ساعت باز میشود.

در شیرهای انبساط ترموستاتیک حس کردن شرایط گاز خروجی از اواپراتور وتنظیم شیر انبساط به وسیله بالب حرارتی شیر انبساط انجام میشود ولی در شیر انبساط الکترونیک حس کردن فشار خروجی از اواپراتور و دمای سوپرهیت به وسیله سنسورهای دما وفشار صورت میگیرد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment