چگونه میتوان از سالم بودن پرشر سوئیچ اب اطمینان حاصل نمود؟

برای ازمایش سلامت یا خرابی کلید کنترل حداقل فشاردر دستگاه پکیج کافی است که کابل پرشر سوئیچ اب را جدا کنیم که در این حالت دستگاه پکیج خاموش میشود. اگه فشار گیج دستگاه روی 1.5 بار باشد اما دستگاه ارور پرشر سوئیچ میدهد باید کابل پرشر سوئیچ را جدا کرده و به هم اتصال بدهیم،اگر…

چگونه میتوانیم سالم بودن ترموستات حد را بررسی کنیم؟

کنتاکتهای ترموستات حد در حالت معمولی بسته هستند(یعنی وصل میباشد) برای سالم بودن ان کافی است در حالی که پکیج روشن است یکی از سیم های ان را جدا کرده که باید دستگاه پکیج ارور بده  خاموش شود. میتوان به وسیله اهم متر نیز ان را چک کرد که در این حالت نیازی نیست که…

چگونه میتوان از سالم بودن سنسور ntc مطمعا بود؟

1.دستگاه پکیج را خاموش کرده و اب دستگاه را تخلیه و سپس ntc  را باز کرده و اهمتر را به ntc  متصل کرده و مقدار مقاومت ان را اندازه گیری میکنیم،سپس دمای سنسور را توسط اب گرم بالا میبریم. با بالا بردن دمای ntc مقاومت ان باید کاهش پیدا کند وبا پایین امدن دمای ntc…

مبدل دستگاه دارای صدا میباشد،علت چیست؟

1.مجموعه گاز تنظیم نمیباشد. 2.پایین بودن دبی اب در گردش مدار(گرفتگی مدار،خرابی پمپ) 3.رسوب گرفتن مبدل 4.هوا گرفتن دستگاه پکیج 5.خرابی ntc 6.کیفیت نا مناسب مبدل دستگاه 7.استفاده نا مناسب  از اتصالات در لوله کشی یا تغییر قطر ناگهانی در لوله کشی که موجب افت فشار میشود. 8.استفاده از صافی برگشت نامناسب در مسیر برگشت…

دستگاه پکیج در حالت اب گرم مصرفی روشن نمیشود،علت چیست؟

1.اگر دستگاه در حالت گرمایش کار میکند ولی در حالت اب گرم مصرفی عملکردی ندارد به احتمال زیاد فلوسوئیچ(فلو توربین یا فلو ریگلاتور یا فلو متر)ایراد دارد. 2.احتمالا برد الکترونیک مشکل دارد

دستگاه پکیج در حالت انتظار میماند،علت چیست؟

1.عمل نکردن پرشر دود. 2.قطعی فن از مدار یا سیم پیچ فن 3.خرابی شیلنگ سیلیکونی 4.خرابی ونتوری 5.شل یا مسدود بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابط 6.کم بودن دور فن یا کثیفی فن 7.اشتباه وصل شدن یا قطعی سیم های پرشر دود.