اسپلیت اینورتر مدیا مدل Mission

این دستگاه دارای گرید انرژی A+ بوده و دارای کمپرسور روتاری با فرکانس راه اندازی بالا و اینورتر جهت سرمایش و گرمایش می باشد. این کمپرسورها دارای نویز کم  با گاز R410 می باشند.
ویژگیهای مدل Mission  مدیا: قابلیت کنترل آن با استفاده از نرم افزار ویژه تلفن هوشمند در هر مکان می باشد، قابلیت زمان بندی هفتگی برای کارکرد می باشند،سیستم تشخیص نفرات در محیط، حافظه ثبت موقعیت پره های پخش هوا، خروجی درین دو طرفه، نمایشگر مخفی بر روی پنل وکنترل Arctic می باشد.

اسپلیت اینورتر مدیا مدل  Mission با ظرفیت های:

BTU 9000 مناسب برای فضای تا 15 متر مربع و h=3m
BTU 12000 مناسب برای فضای تا 20 متر مربع و h=3m
BTU 18000 مناسب برای فضای تا 35 مترمربع و h=3m
BTU 24000 مناسب برای فضای تا 50 متر مربع و h=3m
BTU 30000 مناسب برای فضای تا 65 متر مربع و h=3m
به بازارعرضه می شود.

 


اسپلیت دیواری حاره ای (گرمسیری) مدیا مدل Mission

اسپلیت حاره ای مدیا مدل  Mission دارای گرید انرژی  B  و دارای کمپرسور پیستونی جهت سرمایش می باشد. این کمپرسورها داری نویز کم همراه با گاز    R22  بوده که قابلیت کارتا دمای 60 درجه را دارند.از ویژگیهای مدل Mission  مدیا، قابلیت کنترل آن با استفاده از نرم افزار ویژه تلفن هوشمند در هر مکان وقابلیت زمان بندی هفتگی برای کارکرد و سیستم تشخیص نفرات در محیط ، حافظه ثبت موقعیت پره های پخش هوا، خروجی درین دو طرفه، نمایشگر مخفی بر روی پنل وکنترل Arctic می باشد.

اسپلیت حاره ای مدیا مدل Mission با ظرفیت های:

BTU 12000 مناسب برای فضای تا 20 متر مربع و h=3m
BTU 18000 مناسب برای فضای تا 35 مترمربع و h=3m
BTU 24000 مناسب برای فضای تا 50 متر مربع و h=3m
BTU 30000 مناسب برای فضای تا 60 متر مربع و h=3m
BTU 36000 مناسب برای فضای تا 70 متر مربع و h=3m
به بازارعرضه می شوند.

اسپلیت دیواری مدیا مدل رومانس :

این دستگاه مخصوص مناطق معتدل جهت سرمایش و گرمایش دارای کمپرسور روتاری همراه با گاز R22 می باشد. ویژگی های این دستگاه سیستم شروع مجدد خودکاروسیستم تمیز کنندگی پنل داخلی و فیلتر کاتالیست سرد کابین ضد فرسایش،حافظه تنظیم عمودی بادزن،تشخیص نشت گاز در سیستم و ساخت چین می باشد.

اسپلیت دیواری مدیا مدل رومانس با ظرفیت های:

BTU 9000 مناسب برای فضای تا 15 مترمربع و h=3m
BTU 12000 مناسب برای فضای تا 30 متر مربع و h=3m
BTU 18000 مناسب برای فضای تا 45 متر مربع و h=3m
BTU 24000 مناسب برای فضای تا 60 متر مربع و h=3m
BTU 30000 مناسب برای فضای تا 75 متر مربع و h=3m
 به بازار عرضه می شود.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment