کندانسور

کندانسور: به کندانسور تقطیر کننده یا چگالنده نیز میگویند.لوله تقریبا بلندی است که به صورت مارپیچ درامده را کندانسور(کویل) مینامیم.جنس کندانسور از مس سخت میباشد که برای انتقال حرارت بهتر و افزایش استحکام به کندانسور پره یا فین اضاف میکنند. ابتدای این لوله مارپیچ به لوله رفت کمپرسور وصل میشود و انتهای کندانسور به فیلتر…

شستشوی سیکل تبرید

چه زمانی مدار مکانیکی سیستم تبرید را شستشو میدهیم: 1-هنگامی که کمپرسور یا لوله مویی یا کندانسور یا اواپراتور تعویض میشود 2-زمانی که مبرد کامل از مدار به دلیل نشتی خارج شده و زمان طولانی از این قضیه گذشته باشد و احتمال نفوذ رطوبت وجود دارد 3-وقتی که میخواهیم مبرد جدید جای گزین مبرد قبل…

کولر گازی یا اسپلیت های  خورشیدی

کولر گازی یا اسپلیت های خورشیدی:   اسپلیت های خورشیدی همانند همان اسپلیت های معمولی هستند با این تفاوت که از انرژی خورشید جهت گرم کردن مبرد جهت کاهش مصرف برق به میزان 30% استفاده میشود تفاوت اساسی اسپلیت های خورشیدی با اسپلیت های معمولی،استفاده از کولکتورهای خورشیدی است.بخش زیادی از انرژی الکتریکی ورودی صرف…