جمع کردن گاز اسپلیت(پمپ دان کردن سیستم)

جمع کردن گاز اسپلیت(پمپ دان کردن سیستم) : هنگامی که ما قصد تعمیرات یا جابه جایی سیستم به محل دیگر یا شستشوی سالیانه را داشته باشیم برای جلو گیری از خارج شدن مبرد باید گاز سیستم جمع شود.   روش کار به این صورت میباشد: 1-ابتدا از باز بودن شیرسرویس رفت و برگشت مطمئن میشویم…

مبرد

مبرد (ماده سرما زا) :   سیال واسطه ای است که حرارت را از اواپراتور(یونیت داخلی) جذب کرده ( عمل تبخیر) و در کندانسور(یونیت خارجی) به محیط پس میدهد. (عمل تقطیر) مبرد چه ویژگیهایی باید داشته باشد : 1- دارای نقطه جوش پایین باشد 2-سمی نباشد 3-قابل اشتعال و قبل انفجار نباشد 4-در صورت نشت…