اسید شویی

اسید شویی مبدل پکیج: یکی از مهمترین نکته ای که اول باید به ان توجه کرد این میباشد که ایا پکیج نیاز به اسید شویی دارد یا نه تا از هزینه و وقت اضافی جلو گیری گردد. چه زمانی نیاز به اسید شویی مبدل میباشد؟ 1- در پکیج های نوع تک مبدل: زمانی که فشار…

انواع پکیج دیواری

تقسیم بندی پکیج دیوای از نظر تعداد مبدل:   1_پکیج تک مبدله (دو منظوره): مبدل اصلی دارای  چهار انشعاب میباشد که هم اب گرم مصرفی را فراهم میکند و هم گرمای لازم برای رادیات ها را فراهم میسازد.   2_پکیج دو مبدله: مبدل اصلی دارای دو عدد انشعاب میباشد که توسط مجموعه کیت سه راهه…