مبدل اصلی

مبدل اصلی بوتان مدل ابتیما مبدل اصلی :   یکی از مهم ترین و اصلی ترین قطعات در پکیج مبدل اصلی می باشد. در واقع سالم بودن و کیفیت این مبدل تاثیر بسزایی در راندمان و کارکرد پکیج دارد. تنها قسمتی در پکیج که در تماس مستقیم شعله می باشد، مبدل اصلی است. در پکیج…

اسید شویی

اسید شویی مبدل پکیج: یکی از مهمترین نکته ای که اول باید به ان توجه کرد این میباشد که ایا پکیج نیاز به اسید شویی دارد یا نه تا از هزینه و وقت اضافی جلو گیری گردد. چه زمانی نیاز به اسید شویی مبدل میباشد؟ 1- در پکیج های نوع تک مبدل: زمانی که فشار…