روش نشت یابی صحیح و استاندارد اسپلیت(سیکل برودتی)

روش نشت یابی صحیح و استاندارد اسپلیت(سیکل برودتی): 1-شیلنگ گیج فشار بالای مانیفولد را به شیر سرویس دستگاه متصل میکنیم 2-شیلنگ وسط گیج مانیفولد را به کپسول ازت وصل میکنیم 3- شیر گیج فشار بالای مانیفولد را باز میگذاریم 4-شیر کپسول ازت را باز میکنیم تا فشار مناسب(200psi) فراهم شود 5-شیر گیج فشار بالای مانیفولد…

تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید

 تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید: وقتی که روغن در سیستم تبرید کم باشد باعث فرسایش سریع یاتاقان ها،پیستونها،رینگها،سوپاپها در کمپرسور میشود که خسارات ناشی از این کمبود غیر قابل جبران میباشد زیرا تعمیر کمپرسور در شرایط معمولی امکان پذیر نمیباشد و باید کمپرسور تعویض شود. اگر روغن در سیستم تبرید زیاد…