سنسور دمایی اسپلیت(ترمیستور):

سنسور دمایی اسپلیت(ترمیستور): ترمیستور قطعه ای است که میتوان با ان دمای اتاق را اندازه گیری کرد،که با توجه به اطلاعاتی  که به برد ارسال میکند دما را روی نمایشگر دستگاه نشان داده و با ان تطبیق پیدا میکند.این قطعه یک نوع مقامت الکتریکی میباشد که با تغییر دما اهم ان کم و زیاد میشود.…

ntc

ntc گرمایش ایران رادیاتور سری L ان تی سی ( ntc):   امروزه سعی بر ان شده تا کمیت و کیفیت کاری پکیج افزایش یابد و در واقع رفاه بیشتری برای استفاده کننده پدید اورد. یکی از قطعاتی که  در پیشبرد این اهداف نقش مهمی داشته سنسور (ntc  ) یا همان مقاومت قابل تغیر می…