روغن سیستم تبرید چه خصوصیاتی باید داشته باشد

روغن سیستم تبرید چه خصوصیاتی باید داشته باشد: 1-نقطه اشتعال بالایی داشته باشد تا از کف کردن جلو گیری کند 2-روغن باید بدون هیچ گونه رطوبت،موم،هیدروکربن،ناخاصی و ذرات معلق باشد(اگه اب درون روغن باشد با اندازه گیری مقاومت اکتریکی روغن مشخص میشود که در این ازمایش 2 الکترود در روغن قرارگرفته و به اختلاف پتانسیل…

تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید

 تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید: وقتی که روغن در سیستم تبرید کم باشد باعث فرسایش سریع یاتاقان ها،پیستونها،رینگها،سوپاپها در کمپرسور میشود که خسارات ناشی از این کمبود غیر قابل جبران میباشد زیرا تعمیر کمپرسور در شرایط معمولی امکان پذیر نمیباشد و باید کمپرسور تعویض شود. اگر روغن در سیستم تبرید زیاد…

علت کف در روغن کمپرسور

علت کف در روغن کمپرسور: هنگام تخلیه روغن باید شفاف و زلال و بدون بو باشد زیرا تغییر رنگ و بودار بودن روغن نشان دهنده این موضوع میباشد که ناخالصی در روغن وجود دارد که باید روغن تعویض شود. هنگامی که مبرد به صورت مایع وارد کمپرسور شود، با کاهش دما میزان حلالیت روغن بالا…