اثرات رطوبت در سیستم تبرید

اثرات رطوبت در سیستم تبرید: در سیستم تبرید وجود رطوبت در سیکل بروز مشکلات جدی به همراه خواهد داشت که بیشترین عیوب در سیکل تبرید مربوط به همین موضوع میباشد از جمله در لوله مویی یا شیر انبساط به صورت یخ درامده  باعث گرفتگی در مدار میشود باعث ایجاد لجن و موم وکف در روغن…

روغن سیستم تبرید چه خصوصیاتی باید داشته باشد

روغن سیستم تبرید چه خصوصیاتی باید داشته باشد: 1-نقطه اشتعال بالایی داشته باشد تا از کف کردن جلو گیری کند 2-روغن باید بدون هیچ گونه رطوبت،موم،هیدروکربن،ناخاصی و ذرات معلق باشد(اگه اب درون روغن باشد با اندازه گیری مقاومت اکتریکی روغن مشخص میشود که در این ازمایش 2 الکترود در روغن قرارگرفته و به اختلاف پتانسیل…