سنسور دمایی اسپلیت(ترمیستور):

سنسور دمایی اسپلیت(ترمیستور): ترمیستور قطعه ای است که میتوان با ان دمای اتاق را اندازه گیری کرد،که با توجه به اطلاعاتی  که به برد ارسال میکند دما را روی نمایشگر دستگاه نشان داده و با ان تطبیق پیدا میکند.این قطعه یک نوع مقامت الکتریکی میباشد که با تغییر دما اهم ان کم و زیاد میشود.…