شیر پرکن پکیج

شیر پرکن شیری است که راه ارتباطی بین مدار گرمایش و اب ورودی را باز و بسته میکند تا فشار اب در سیستم کاهش یا افزایش یابد. هنگامی که پکیج هنوز راه اندازی نشده(آب داخل مدار گرمایش وجود ندارد) یا فشارآب سیستم کاهش یافته باشد باید شیر پرکن را بازکنیم تا آب ورودی وارد سیستم…