شیر اطمینان

شیر اطمینان : (Relief valve)   شیر اطمینان یکی از قطعات پکیج میباشد و در انواع  پکیج های ایرانی و خارجی (ایران رادیاتور، بوتان، ایساتیس و اریستون  و…) استفاده میشود. اگر به هر دلیلی فشار سیستم از 3 بار بالاتر رود این شیر مسیر اب را باز میکند تا از بالا رفتن فشار از 3…