برفک زدایی و رطوبت گیری

برفک زدایی در حالت گرمایش: در اسپلیت هایی که هم گرمایش دارند و هم سرمایش که به اصطلاح به انها 2 فصله نیز میگویند،زمانی که دمای هوای بیرون به صفر درجه میرسد باعث میشود که در کندانسور یخ زدگی به وجود اید و راندمان دستگاه پایین میاید.در این حالت به منظور جلوگیری از یخ زدن…