بخارسوپرهیت و مایع سابکول،مادون سرد(sub cool)

بخارسوپرهیت:   بخار در دمای بالاتر از دمای اشباع در فشار مشخص را بخار سوپر هیت میگویند.زمانی اتفاق می افتد که حرارت به مایع تبخیر شده اضاف میشود و فقط باعث بالا رفتن درجه حرارت ان میشود. دردوجا از سیکل تبرید،مبرد سوپرهیت میشود: 1-خروجی کمپرسور در فشار بالا 2-خروجی اواپراتور در خط مکش مبرد با…

شیر برقی،شیر چهار راهه(reverse valve)

شیر برقی،شیر چهار راهه(reverse valve):   این شیرها در دستگاه های تبرید برای معکوس کردن سیکل گرمایش و سرمایش(دو فصلی) به کار میرود.این شیر دارای یه ورودی و سه خروجی میباشد که در حالت سرمایش شیر برقی خاموش است. شیر برقی دارای یک بوبین میباشد که وقتی فعال میشود(با فرمان گرفتن از سیستم کنترل اسپلیت…