پرشر سوئیچ دود ایران رادیاتور سری L

پرشر سوئیچ دود ایران رادیاتور سری L

کلید کنترل فشار دود پکیج یا پرشر سویئچ دود:

 

ایمنی یکی از مبحث های بسیار مهم در پکیج می باشد. یکی از کلید های ایمنی کلید کنترل فشار دود یا پرشر سوئیچ دود می باشد. با روشن شدن فن، هوای خروجی که نتیجه احتراق می باشد از طریق ونتوری به سمت کلید پرشر دود دمیده می شود و باعث وصل شدن دیافراگم بسیار حساس داخل ان شده ( 6/0 بار)  و به برد دستور ادامه روند کار را می دهد.

پرشر دود
پرشر دود

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment