مبدل اصلی بوتان مدل ابتیما

مبدل اصلی بوتان مدل ابتیما

مبدل اصلی :

 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین قطعات در پکیج مبدل اصلی می باشد. در واقع سالم بودن و کیفیت این مبدل تاثیر بسزایی در راندمان و کارکرد پکیج دارد. تنها قسمتی در پکیج که در تماس مستقیم شعله می باشد، مبدل اصلی است. در پکیج های تک مبدل وظیفه مبدل اصلی به دو صورت اشکار خواهد بود. یکی تامین اب گرم برای شوفاژها و دیگری اب گرم مصرفی. به این صورت، زمانی که اب در مبدل وجود دارد، شعله در تماس مستقیم سعی بر گرم کردن اب می کند  و اب به دمای مورد نظر رسیده و به سمت تقاضای مورد نظر هدایت می شود. در پکیج های تک مبدل که مبدل اصلی دو وظیفه را بر عهده دارد، مبدل دارای یک ورودی و خروجی برای اب مصرفی و یک خروجی و ورودی دیگر برای مسیر شوفاژ می باشد. عمر مفید مبدل بستگی به چند عامل دارد همانند : کیفیت اب منطقه،مناسب بودن جنس الیاژ رادیات ها،مدت زمان استفاده و تنظیم بودن شعله که میتواند بر عمر مفید ان تاثیر گذار باشد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment