مافلر(صدا خفه کن):

بعضی از کمپرسور های سیلندر پیستونی دارای مافلر داخلی بر روی مسیر رانش و مکش میباشد و در نوع دیگربیرون کمپرسور روی مسیر دهش نصب میشود که باعث میشود صدای اضافی کمپرسور گرفته شود.شکل صدا خفه کن به صورت استوانه ای از جنس برنج با پره های داخلی تشکیل شده که با افزایش ناگهانی و کاهش سرعت گاز،صدای اضافی کمپرسور را کاهش میدهد.

وقتی گاز از مافلر عبور میکند در اثر گذر از یک مسیری که فضای انبساط ان تاثر گذار بوده،صداها را کاهش میابد.مافلر در مسیر رفت باید به گونه ای نصب شود که از تله افتادن مقدار زیادی روغن در اثر کاهش سرعت گاز جلوگیری شود وبرای جلو گیری از این پدیده داخل مافلر اتصالات ورودی وخروجی خارج از مرکز میباشد.

وقتی که قرار است مافلر به صورت افقی نصب شود باید اتصالات ورودی و خروجی ان در قسمت پایین قرار گیرد و وقتی قرار است مافلر به صورت قائم نصب شود باید حتما جهت جریان گاز به سمت پایین باشد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment