شیر یکطرفه:

در حالت سرمایش مبرد پس از عبور از لوله مویی یا شیر انبساط،وارد اواپراتور میشود که لوله مویی بعد از کندانسور قرار میگیرد.در حالت گرمایش برعکس میباشد،مبرد اول از لوله مویی عبور کرده و وارد کندانسور میشود که برای افزایش راندمان دستگاه در حالت گرمایش از یک لوله مویی دیگه به اسم لوله مویی الحاقی استفاده میشود.برای اینکه لوله مویی الحاقی فقط در حالت گرمایش مورد استفاده قرا گیرد یه قطعه ای به نام شیر یکطرفه در سیستم نصب میشود که جهت روی ان نشان گر حرکت مبرد میباشد که در انواع مختلف در بازار میباشد. اگر مبرد بخواهد خلاف جهت مشخص شده حرکت کند مکانیزمی در ان تعبیه شده که مسیر را میبندد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment