شیر پرکن اب. ایران رادیاتور سری L

شیر پرکن اب. ایران رادیاتور سری L

شیر پرکن شیری است که راه ارتباطی بین مدار گرمایش و اب ورودی را باز و بسته میکند تا فشار اب در سیستم کاهش یا افزایش یابد.
هنگامی که پکیج هنوز راه اندازی نشده(آب داخل مدار گرمایش وجود ندارد) یا فشارآب سیستم کاهش یافته باشد باید شیر پرکن را بازکنیم تا آب ورودی وارد سیستم مدار گرمایش شود.
 شیر پرکن در خلاف جهت عقربه های ساعت باز میشود و در جهت عقربه های ساعت بسته میشود .
در واقع تنها راه ارتباطی بین اب مدار گرمایش و مدار آب گرم مصرفی،شیر پرکن می باشد.
بهترین  فشار در سیستم گرمایش 1.5 بار می باشد .
معمولا شیر پرکن به صورت دستی در پکیج ها نصب می شود ولی شیرپرکن های اتوماتیک نیز دربعضی از پکیج ها وجود دارند که دیگر نیازی به باز و بسته کردن آنها نیست و بصورت اتوماتیک آب سیستم گرمایش را تامین می کند.
در بعضی از پکیج ها سیستمی وجود دارد که در صورت تکرار شدن افت فشار و وجود نشتی در سیستم دستگاه تشخیص میدهد ولی در صورت عدم وجود تشخیص نشتی،بهتر است که از نوع شیر پرکن اتوماتیک استفاده نشود،زیرا ممکن است در جایی از سیستم نشتی وجود داشته باشد و ما متوجه این موضوع نشویم که این موضوع باعث خسارت گردد.
هنگامی که پکیج روشن شود ، فشار مقداری بیشتر می شود . بطور کلی مادامی که پکیج روشن است ، فشار سنج باید بین 1 تا 1.5 بار باشد . اگر فشار کمتر از یک بود باید توسط ” شیرپرکن ” فشار را به یک بار برسانیم و هنگامی که فشار از 2 بار بیشتر گردید باید توسط ” شیرتخلیه ” ، فشار را تا یک ونیم کاهش دهیم .البته دقت کنید که چند خط پایین تر توضیح دادیم که در بعضی از پکیجها شیر تخلیه وجود ندارد و نباید شیر تخلیه را با شیر اطمینان پکیج  اشتباه گرفت.
اگر به مدت زیادی قصد نداریم از پکیج  دیواری استفاده نماییم بهتر است که آب سیستم را توسط  شیرتخلیه از مدار تخلیه کنیم.
در بعضی از پکیج ها شیر تخلیه وجود ندارد و آب سیستم را می توان به این صورت تخلیه کنیم:
 شیر ورودی آب سرد به پکیج را می بندیم
شیر پرکن را باز می کنیم سپس شیر آب گرم بهداشتی را باز می کنیم به این ترتیب آب گرمایشی از طریق شیر خالی می گردد.
در انتها شیر پرکن را میبندیم و فلکه اب واحد یا شیر ورودی اب سرد به پکیج را باز میکنیم تا فشار اب سیکل بالا رود.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment