شیر برقی،شیر چهار راهه(reverse valve):

 

این شیرها در دستگاه های تبرید برای معکوس کردن سیکل گرمایش و سرمایش(دو فصلی) به کار میرود.این شیر دارای یه ورودی و سه خروجی میباشد که در حالت سرمایش شیر برقی خاموش است.

شیر برقی دارای یک بوبین میباشد که وقتی فعال میشود(با فرمان گرفتن از سیستم کنترل اسپلیت برق دار میشود) مسیر مبرد در سیکل معکوس میشود و حالت گرمایش اتفاق میافتد که در واقع مسیر عبور گاز خروجی  از کمپرسور را که در حالت سرمایش به سمت یونیت بیرونی (کندانسور) میباشد را تغییر میدهد و در وضعیت گرمایش، گاز گرم خروجی از کمپرسور را به سمت یونیت داخلی(اواپراتور) هدایت میکند.هنگامی که وضعیت دستگاه را به حالت سرمایش قرار میدهیم جریان برق شیر برقی قطع میشود و بوبین شیر برقی مسیر را جریان مبرد را به حالت عادی باز میگرداند.

نکته: افت فشار در شیرهای برقی 4 راهه 2 psi در نظر گرفته میشود و بستگی به شرایط دمای طراحی محیط داخل و خارج ظرفیت انها نیز تغییر میکند.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment