روغن سیستم تبرید چه خصوصیاتی باید داشته باشد:

1-نقطه اشتعال بالایی داشته باشد تا از کف کردن جلو گیری کند

2-روغن باید بدون هیچ گونه رطوبت،موم،هیدروکربن،ناخاصی و ذرات معلق باشد(اگه اب درون روغن باشد با اندازه گیری مقاومت اکتریکی روغن مشخص میشود که در این ازمایش 2 الکترود در روغن قرارگرفته و به اختلاف پتانسیل V25000وصل میکنیم و اگر جریانی به وجود اید یعنی اب درون روغن میباشد)

70% عیبهای سیستم تبرید براثر وجود رطوبت میباشد

3-ویسکوزیته(غلظت) به اندازه داشته باشد تا در درجه حرارت پایین(در اواپراتور) مایع بودن خود را نگه دارد و در درجه حرارت بالا(درکمپرسور) ترکیب شیمیایی خود را حفظ کند

4-با مبرد واکنش شیمیایی نشان ندهد وسازگار باشد

5-با مبرد به اسانی حل شود ولی ترکیب شود تا مشکلی در روغن کاری به وجود نیاید

6-روغن سیستم تبرید باید دی الکتریک باشد یعنی عایق الکتریکی داشته باشند

7-در درجه حرارت پایین غلیظ نشود(دارای نقطه ریزش پایین باشد)

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment