جمع کردن گاز اسپلیت(پمپ دان کردن سیستم) :

هنگامی که ما قصد تعمیرات یا جابه جایی سیستم به محل دیگر یا شستشوی سالیانه را داشته باشیم برای جلو گیری از خارج شدن مبرد باید گاز سیستم جمع شود.

 

روش کار به این صورت میباشد:

1-ابتدا از باز بودن شیرسرویس رفت و برگشت مطمئن میشویم در پوش های شیر سرویس ها را باز کرده و بویسله اچار الن یا اچار ستاره شیر سرویس باز و بسته میشود

2-دستگاه را در حالت زمستانه روشن میکنیم واجازه میدهیم مبرد در سیستم کمی به گردش دراید تا با محیط هم دما شود

3-گیج مانیفولد را به شیر سرویس برگشت(مسیر گاز) متصل میکنیم سپس شیرقسمت فشار پایین گیج مانیفولد را کمی باز میکنیم(1ثانیه) و شیلنگ واسط را هوا گیری میکنیم

4-سپس شیر سرویس رفت(مسیر مایع) را میبندیم تا مبرد وارد یونیت داخلی(اواپراتور) نشود

5-تقریبا حدود 5 دقیقه متنظر میمانیم تا کل گاز در کندانسور(یونیت خارجی) جمع شود،تا وقتی که گیج مانیفولد عدد منفی را نشان دهد

6-در این حالت شیر سرویس برگشت(مسیر گاز) را میبندیم و دستگاه را بلافاصله خاموش میکنیم

7-گیج مانیفولد را از شیر سرویس باز میکنیم و مهره های شیر سرویس را سرجای خود میبندیم

8-سپس میتوان یونیت خارجی را ازداخلی جدا نمود و برای سرویس یا تعمیر یا جابه جایی اسپلیت به مکان دیگر اقدام نماییم

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment