برفک زدایی در حالت گرمایش:

در اسپلیت هایی که هم گرمایش دارند و هم سرمایش که به اصطلاح به انها 2 فصله نیز میگویند،زمانی که دمای هوای بیرون به صفر درجه میرسد باعث میشود که در کندانسور یخ زدگی به وجود اید و راندمان دستگاه پایین میاید.در این حالت به منظور جلوگیری از یخ زدن کندانسور که در محیط بیرون مستقر میباشد،شیر معکوس کننده یا شیر 4راهه برقی به حالت تابستان(سرمایش)باز میگردد و باعث عبور جریان گاز گرم در کندانسور میشود که این امر باعث ذوب شدن برفک های کندانسور میشود.

به عبارت دیگر اگر دمای کندانسور برای مدت 1 دقیقه کمتر مساوی 4- درجه سانتیگراد شود،برفک زدایی شروع میشود(در 6 دقیقه اول سیکل برفک زدایی در برد کنترل نمیشود)

در این مرحله گرمایش به مدت 10 دقیقه متوقف میشود و فن بیرونی و داخلی متوقف میشود و شیر برقی در 2 ثانیه بعدی غیر فعال میشود.به مدت 10 دقیقه برفک زدایی زمان میبرد تا دمای کندانسور به 10 درجه سانتیگراد برسد.سپس فن خارجی و شیر برقی 4 راهه فعال میشود و سیکل تکرار میشود.

 

برفک زدایی در حالت سرمایشی رطوبت گیری:

شبیه حالت سرمایشی عمل میکند با این تفاوت که کمپرسور 4 دقیقه خاموش میشود.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment