بخارسوپرهیت:

 

بخار در دمای بالاتر از دمای اشباع در فشار مشخص را بخار سوپر هیت میگویند.زمانی اتفاق می افتد که حرارت به مایع تبخیر شده اضاف میشود و فقط باعث بالا رفتن درجه حرارت ان میشود.

دردوجا از سیکل تبرید،مبرد سوپرهیت میشود:

1-خروجی کمپرسور در فشار بالا

2-خروجی اواپراتور در خط مکش مبرد با جذب حرارت در فشار کم،سوپرهیت میشود.

حداکثر مقدار سوپرهیت تا 10 درجه سانتیگراد مناسب میباشد زیرا در غیر این صورت با افزایش بیش از حد سوپرهیت راندمان سیکل کاهش میاید و بخاطر همین موضوع لوله مکش باید عایق شود.

به دلیل اینکه نمیخواهیم مبرد با دمای اشباع وارد کمپرسور شود،در خط مکش ان را سوپرهیت میکنیم چون احتمال این وجود دارد که چند قطره مبرد به صورت مایع وارد کمپرسور شود و موجب صدمه دیدن کمپرسور و نهایتا شکستن سوپاپ های کمپرسور شود بدلیل اینکه مایعات غیر قابل تراکم میباشند.

مایع سابکول،مادون سرد(sub cool):

 

اگر مایع حاصل از تقطیر تا زیر دمای اشباع ان  سرد شود،مایع را مادون سرد میگویند.

وقتی که مایع تقطیر شده از کندانسور خارج میشود و قبل از ورود به لوله مویی یا شیر انبساط (عامل انبساط) سرد تر شود،میگوییم مایع ساب کول شده است.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment