تقسیم بندی پکیج دیوای از نظر تعداد مبدل:

 

1_پکیج تک مبدله (دو منظوره):

مبدل اصلی دارای  چهار انشعاب میباشد که هم اب گرم مصرفی را فراهم میکند و هم گرمای لازم برای رادیات ها را فراهم میسازد.

 

2_پکیج دو مبدله:

مبدل اصلی دارای دو عدد انشعاب میباشد که توسط مجموعه کیت سه راهه و شیربرقی هم گرمای اب گرم مصرفی را فراهم میکند و هم گرمای لازم برای رادیات ها را فراهم میسازد که مبدل ثانویه یا مبدل صفحه ای فقط گرمای اب گرم مصرفی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment