اثرات رطوبت در سیستم تبرید:

در سیستم تبرید وجود رطوبت در سیکل بروز مشکلات جدی به همراه خواهد داشت که بیشترین عیوب در سیکل تبرید مربوط به همین موضوع میباشد از جمله در لوله مویی یا شیر انبساط به صورت یخ درامده  باعث گرفتگی در مدار میشود

باعث ایجاد لجن و موم وکف در روغن میشود

باعث تولید اسید در سیکل میشود که به سیم پیچ موتور اسیب میزند

باعث تجزیه شیمیای  مبرد و روغن میشود

قبل از راه اندازی و نصب اسپلیت باید حتما تمام سیستم توسط موتور وکیوم،وکیوم شود که سیستم عاری از هرگونه هوا ورطوبت یا ذرات اضاف معلق باشد.سرویسکاران و نصاب های باتجربه و حرفه ای ما هیچ گاه از این موضوع سر باز نمیزنند.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment